Aparcar o pernoctar amb autocaravana

Aparcar… pernoctar… problema a la vista?

En absolut!

Anem a pams…

Viatjar en autocaravana és viatjar amb un vehicle gran. Tingues en compte que ara mesures de 6 a 7 metres de mitjana i 2 metres 20 centímetres d’ample. Has de triar bé els llocs per a aparcar sense sorpreses com ara grandària de places, restriccions d’altura o dificultats per a maniobrar.

Nosaltres t’aconsellem el següent:

  • Aparcar l’autocaravana als afores en poblacions petites.
  • Saber quant mesura la teva autocaravana per a tenir en compte barreres d’alçada o branques d’arbres.
  • Si existeix àrea d’autocaravanes en el lloc que visitaràs, aparca allà.

Pernoctar, el que més preocupa quan viatges en autocaravana

Trobar llocs habilitats i com fer ús d’ells és bàsic a l’hora de planificar un viatge.

L’acampada lliure està prohibida a Espanya. Les caravanes i autocaravanes només poden acampar en càmpings i àrees de servei específiques designades per a aquest fi.

Així mateix, es pot acampar amb remolc-habitatge (caravana) en un terreny quan existeixi el senyal S-113 (Terreny per a remolcs-habitatge).

Quant a la pernocta en autocaravanes i caravanes, la normativa espanyola estableix que no es pot acampar ni pernoctar a la via pública, excepte en llocs habilitats per fer-ho.

En general, està prohibit pernoctar a àrees de servei d’autopistes, autovies i en aparcaments públics. A més, no és molt recomanable, ja que aquests llocs són insegurs per a aquest tipus de vehicles perquè estan exposats a robatoris.

No obstant això, existeixen excepcions per a les autocaravanes i caravanes en algunes comunitats autònomes que permeten pernoctar en llocs específics durant un temps determinat.

Per exemple, en algunes zones de Catalunya, es permet la pernocta en zones d’aparcament específiques per a autocaravanes durant un màxim de 48 hores.

A part d’aplicar correctament la legislació, et recomanem el següent:

  • Fes un ús raonable dels espais de pernocta i aparcament, aparcant correctament.
  • No embrutis l’entorn; descarrega aigües en els llocs indicats.
  • No acaparis els aparcaments en temporada alta. Tots tenim dret a gaudir dels espais d’aparcament, tant locals com visitants. Procura canviar d’aparcament cada 24 o 48 hores a llocs on hi hagi molt turisme.

Gaudeix de la teva autocaravana sense por: una experiència inoblidable que segur repetiràs